31 خرداد ، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1396 صاحبان مشاغل
0
0

با سلام

با توجه به بخشنامه 118-94-200مورخ 94/12/04موضوع قسمت اخیر ماده 95طبق اصلاحی مصوب 94/04/31و ابلاغ ائین نامه جدید تحریر دفاتر قانونی ، استحضار دارید در ماده یک این دستور العمل در تعریف دفاتر روزنامه و کل  اشاره  دارد : دفتر روزنامه/ کل ، دفتری است که …………….، دفتر مذور می تواند دستی یا ماشینی (مکتنیزه – الکترونیک )باشد . مطابق دستورالعمل مذکور می توان از ثیت و تحریر دفاتر قانونی به سبک سنتی خودداری و در صورت مطالبه مامورین مالیاتی گزارش دفاتر قانونی متخذه از سیستمهای الکترونیکی و ماشینی را ارائه نمود . متاسفانه اینئ مهم هنوز به عنوان رویه قانونی متداول نشده و عموما اوسط ممیزین پذیرفته نمیشود . لطفا اظهار نظر فرمائید قانونا آیا الزامی به تحریر دفاتر روزنامه و کل به صورت دستس وجود دارد یا نه ؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهش... / مشاهده ادامه
جمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز ۳۰ تیر ماه ب... / مشاهده ادامه