31 خرداد ، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1396 صاحبان مشاغل
1
0

سلام

بسياري از فروشندگان حاضر به آرائه فاكتور رسمي نيستند و ما مجبور به خريد هستيم.

حال براي محاسبه ماليات ، أيا اداره ماليات اين فاكتورهاي خريد بدون مهر و سربرگ را قبول ميكند كه مقادير خريد و ميزان فروش ما و در نتيجه سود را مشخص كند ؟

ديگر اينكه براي ثبت نام مالياتي شركت اقدام ولي هنوز مراحل تكميل نشده است (كد اقتصادي دريافت شده) ليكن هنوز موفق به دريافت نامه ثبت نام ارزش افزوده نشديم ، فروشي داشتيم كه فاكتور رسمي آرائه ولي بدليل عدم امكان ارأيه نامه مذكور خريدار از پرداخت مبلغ ارزش افزوده خودداري كرده است ، أيا ما ميبايست ان را پرداخت كنيم به اداره ماليات قبل از دريافت نامه ثبت نام واگر با آرائه نامه خريدار از پرداخت ان خودداري كند چه بايد كرد.

ممنون

  • مدیر
    پاسخ شما بزودی توسط مدیران سایت داده میشود / موفق باشید
1
0

واحد های مالیاتی فاکتور های با شکل استاندارد موردنظر سازمان امور مالیاتی (نوع اول و نوع دوم) را مورد پذیرش قرار میدهند /

 

در پاسخ به قسمت دوم سوال ، این موضوع ارتباط فیمابین شما با خریدار است در هر حال اگر فاکتور فروشی متضمن درج ارزش افزوده نباشد و یا اینکه درج شده باشد ولی نتوانی از خریدار بگیری واحد مالیاتی از شما مطالبه خواهد کرد /

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
Warning: Illegal string offset 'content_guest_author' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'content_guest_author[0]' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'content_guest_author[0]' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 150

Warning: Illegal string offset 'content_guest_author' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 150

Warning: Illegal string offset 'content_body' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 140

Warning: Illegal string offset 'content_body' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 150

Warning: Illegal string offset '_sabai_form_submit' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 140

Warning: Illegal string offset '_sabai_form_submit' in /home/taxpress/public_html/wp-content/plugins/sabai/lib/SabaiFramework/HTMLQuickForm/Renderer.php on line 150
  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهش... / مشاهده ادامه
جمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز ۳۰ تیر ماه ب... / مشاهده ادامه