31 خرداد ، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1396 صاحبان مشاغل
1
0

ایا عدم درج کد ملی خریدار در فاکتور فروش موجب تعلق جریمه بند 4 ماده 22 قانون ارزش افزوده میگردد قابل ذکر است سایر مشخصات کامل است

0
0

با توجه به تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 و اینکه سوال شما در ردیف 3 جدول ماده مذکور باشد ، بله مشمول جریمه 2 درصدی خواهید بود ، البته اگر اینقدر مورد توجه واحد مالیاتی باشد /

 

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهش... / مشاهده ادامه
جمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز ۳۰ تیر ماه ب... / مشاهده ادامه