31 خرداد ، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1396 صاحبان مشاغل
1
0

احتراما اينجانب نسبت به پرداخت برگهای قطعی مالیات ارزش افزوده سالهای 1389و90و 92 طی یک فیش اقدام نموده ام که جمع سه سال در برگها مبلغ(مالیات و عوارض) 204,857,000ریال می باشد اما پرداختی و واریزی مبلغ 237,527,000ریال که مابه التفاوت این دو به مبلغ 32,670,000ریال می باشد ؛و این اضافه پرداختی مربوط به سال 89 شده لذا هماکنون بایستی درخواست استرداد داد و یا امکان دارد این بستانکاری به سالهای بعد منظور گردد.توجه شما رو به این نکته جلب میکنم طی یک فیش مالیات مجموع دور های سالهای  89 و 90 و 92 پرداخت شده.

 

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهش... / مشاهده ادامه
جمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز ۳۰ تیر ماه ب... / مشاهده ادامه